Üniversite Medya

TÜM ÜNİVERSİTELER

 

Üniversite Şehir Erkek  Kadın Öğrenci Sayıları
Çukurova Üniversitesi Adana 29.182 22.658 51.840
Aksaray Üniversitesi Aksaray 12.637 9.898 22.535
Akdeniz Üniversitesi Antalya 39.466 26.013 65.479
Gazi Üniversitesi Ankara 39.612 38.042 77.654
Hacettepe Üniversitesi Ankara 22.915 27.811 50.726
Uludağ Üniversitesi Bursa 36.328 32.647 68.975
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 28.100 21.037 49.137
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul 12.188 10.447 22.635
Boğaziçi Üniversitesi İstanbul 9.168 7.467 16.653
Galatasaray Üniversitesi İstanbul 2.361 2.298 4.659
Işık Üniversitesi İstanbul 3.840 2.974 6.814
İstanbul Üniversitesi İstanbul 61.764 56.795 118.579
İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul 20.678 17.649 38.327
İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul 25.723 13.606 39.329
Marmara Üniversitesi İstanbul 40.076 38.764 78.840
Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul 4.296 5.963 10.259
Okan Üniversitesi İstanbul 9.556 18.498 28.054
Sabancı Üniversitesi İstanbul 2.913 1.791 4.704
Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul 21.978 13.587 35.565
İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul 7.875 6.767 14.642
Kadir Has Üniversitesi İstanbul 3.801 3.192 6.993
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 40.179 23.091 71.575
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 48.787 30.717 79.504
Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya 16.974 16.802 33.776
Selçuk Üniversitesi Konya 56.383 38.263 94.646
İnönü Üniversitesi Malatya 20.132 18.215 38.347
Mersin Üniversitesi  Mersin 23.644 17.122 40.766
Sakarya Üniversitesi Sakarya 44.978 32.457 77.435
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun 26.294 24.907 51.201
Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 20.325 12.699 33.024
    756.952 611.556 1.376.851